toggle
plus minus gleich

CENTRE OBERT

Adaptació curricular de la E.S.O per a nens/as de 12 a 16 anys

En la seva acció preveu la detecció, la prevenció, el desenvolupament ple i l’acompanyament integral dels infants i adolescents, de 6 a 16 anys, en situació de risc social. És un recurs que està ubicat en l’entorn o context habitual de l’infant o adolescent i que basa la seva intervenció, des de l’educació social i compensatòria, en l’atenció personalitzada mitjançant el treball individual, el grupal, la família, el treball en xarxa i la comunitat.

Alguns projectes transversals:

  • Casal i Colònies/ Picastiu.
  • Divendres Alternatius.
  • Lliguetes, Festes  i  Trobada de Centres de la Zona Nord