toggle
plus minus gleich

REPARTIMENT DE MENJAR

Es reparteixen aliments el quart Divendres de cada mes ,prèvia reunió amb els serveis socials, Càritas o rector de la parròquia.