toggle
plus minus gleich

TRASLLAT DEL BANC D´ALIMENTS

Durant aquets nou anys s’ha anat incrementant la necessitat de donar aliments a molta gent de la nostra barriada i de les properes Vallbona, Torre Baró i Trinitat Vella. L’augment d’aquest servei s’ha donat també en totes les parròquies de l’Arxi-prestat. Després de dos anys de reflexió i de preparació juntament al l’Ajuntament de Bar-celona i Càrites, i amb l’acord de totes las parròquies de l’Arxiprestat, hem pogut unificar aquest servei. A partir de juliol de 2012, aquest nou servei unificat estarà ubicat al carrer Selva 55. Tots aquells que estiguin patim problemes seriosos així com necessitats urgents, no tan sol d’aliments sinó d’altres produïdes per la situació actual, han de dirigir-se als Serveis Socials i a Caritas. Ordenació sacerdotal